Obligacje skarbowe - sposób na dobrą inwestycję

Kategoria: Biznes i finanse Opublikowano: poniedziałek, 10, maj 2021

Obligacje Jeśli już ktoś oszczędza swoje ciężko zarobione pieniądze w naszym kraju to najczęściej dokonuje tego przy pomocy lokat terminowych. Warto jednak zdać sobie świadomość z tego, że nie jest jedyna forma pomnażania kapitału dostępna na rynku usług finansowych, ponieważ ich znacznie więcej. A dziś lokaty są oprocentowane na tak mały procent, że nie ma mowy a zachowaniu wartości pieniądza.

 

Dlatego warto zwrócić uwagę to z pewnością są obligacje skarbowe, które w zdecydowanej większości przypadków oferują o wiele większą stopę oprocentowania od opisywanych już tutaj lokat terminowych. Same obligacje należą do rodzaju papierów wartościowych, które posiadają dłużny charakter. Każda instytucja emitująca tego typu papiery wartościowe deklaruje się wypłacić w określonym czasie równie szczegółowo ustaloną kwotę pieniężną wraz naliczonymi za ten okres odsetkami. Zatem najprościej rzecz ujmując obligacje są niejako formą długu. Poszukując pieniędzy na określone działania związane z funkcjonowaniem firmy z reguły pierwszym krokiem na pozyskanie stosownej kwoty poprzez zadłużenie się w banku, ale coraz śmielej różne instytucje korzystają z możliwości emisji obligacji. Wypuszczenie obligacji to bardzo korzystna forma dla obu stron przedsięwzięcia, ponieważ dana instytucja otrzymuje gotówkę na swoje potrzeby, a inwestor otrzymuje zysk w postaci odsetek w przypadku chęci lokowania swojej gotówki w lokaty jedynym kryterium jakie nas w jakiś sposób ogranicza to stopa oprocentowania i zyski jakie z jej tytułu otrzymamy. Mowa tu a obligacjach korporacyjnych, gdzie jedna ryzyko jest większe niż w przypadku obligacji skarbowych, gdzie emitentem jest skarb państwa.

Warto tutaj podkreślić, że raczej nie pojawia się w przypadku obligacji ryzyko utraty lokowanej gotówki z racji tego, że nasze pieniądze są chronione przez gwarancje jakie daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku obligacji musimy liczyć z brakiem gwarancji zwrotu zainwestowanych pieniędzy w przypadku, kiedy to emitujący obligacje popadnie w tarapaty finansowe. Stąd też należy przed inwestycją bacznie przyjrzeć się stopie zwrotu inwestycji oraz przeanalizować ryzyko jakie ma miejsce w przypadku danych obligacji. Warto pamiętać, że im zaryzykujemy większą sumę to możemy oczekiwać znacznie większego zysku. Kolejnym ważnym czynnikiem podczas inwestycji w obligacje jest doświadczenie, co sprawia, że osoby rozpoczynające swoją przygodę z pomnażaniem swojego kapitału nie powinny po nie sięgać.

Odsłony: 31