Leasing – najlepsza forma finansowania działalności gospodarczej

Kategoria: Biznes i finanse Opublikowano: wtorek, 20, kwiecień 2021

Leasing jest formą umowy między dwoma stronami, na mocy której jedna ze  stron przekazuje drugiej za określoną terminowo kwotę, prawo do  Leasing co tokorzystania z określonej w umowie rzeczy. Umowa podpisywana jest na jasno  określony w umowie okres. Leasing jest więc swoistą dzierżawą, czy najmem,  którego przedmiotem są najczęściej samochody, urządzenia i maszyny, które  ze względu na koszty ich zakupu stają się często nieosiągalne dla wielu  firm poza leasingiem.

 

Leasing dzielimy ze względu na ilość stron, które występują w umowie  leasingowej oraz ze względu na sam tym umowy. Pierwsza grupa to leasing  bezpośredni oraz pośredni. Bezpośredni polega na podpisywaniu umowy  użytkownika z samym producentem. W leasingu pośrednim jako trzecia strona  pojawia się najczęściej pośrednik – np. przedsiębiorstwo leasingowe.

 

Ze względu na sam typ leasingu możemy go podzielić na: finansowy,  operacyjny oraz zwrotny. Leasing finansowy charakteryzuje się bardzo  prostymi zasadami. Za określoną w umowie kwotę jedna strona oddaje drugiej  w użytkowanie przedmiot na określony czas, za określone przez strony raty  leasingowe. Leasing operacyjny to forma, która pozwala stronie  korzystającej z prawa do korzystania z danego przedmiotu, na jego zakup po  skończeniu trwania umowy. Ostatni, czyli leasing zwrotny to dość  specyficzny mechanizm, którego działanie polega na tym, iż leasingodawca  nabywa od przyszłego leasingobiorcy najczęściej nieruchomość, którą  później oddaje w leasing leasingobiorcy. Po skończeniu trwania umowy,  która trwa najczęściej ok. 10 lat, leasingobiorca może stać się ponownie  właścicielem tejże nieruchomości. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla  przedsiębiorców, którzy nie mają kapitału na prowadzenie swojej działalności lub jej założenie.

 

Odsłony: 25