Globalne ocieplenie...czy na pewno?

Kategoria: Ekologia
Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021

globalne ociepleniePrzez sześć ostatnich dekad naukowcy zajmowali się obserwowaniem globalnego ocieplenia, które jest procesem polegającym na wzroście średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów. Geneza zjawiska jest związana z aktywnością słoneczną i działalnością wulkanów, a przede wszystkim wpływem rozwoju cywilizacji. Obecnie podkreśla się też związek globalnego ocieplenia z zakwaszeniem wód oceanicznych. Wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze wpływa bowiem na zwiększenie jego stężenie w hydrosferze.

Czytaj więcej: Globalne ocieplenie...czy na pewno?

Kwaśne deszcze - zagrażają naturze i kulturze

Kategoria: Ekologia
Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021

kwaśne deszcze

Pierwszy raz o kwaśnych deszczach zrobiło się głośno w latach 80. XX wieku, gdy w Europie rozpoczął się gwałtowny rozwój gospodarczy. Wciąż są poważnym problemem, dotyczącym nie tylko starego kontynentu, ale i całego globu.

Kwaśne deszcze są opadami, których krople wody zawierają tlenek siarki SO2, tlenki azotu oraz ich produkty, czyli kwasy siarkowe i kwas azotowy. SO2 jest bezbarwnym gazem o ostrym, charakterystycznym zapachu. Toksyczna substancja bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas siarkowy H2SO3. Należy on do grona kwasów o średniej mocy. Znacznie większe szkody wywołuje kwas siarkowy H2SO4 . Mocny kwas mineralny ma postać bezbarwnej cieczy o oleistej konsystencji. Błyskawicznie miesza się z wodą. Równie silne właściwości żrące cechują kwas azotowy HNO3.

Czytaj więcej: Kwaśne deszcze - zagrażają naturze i kulturze

Nielegalne wysypiska wciąż zagrożeniem

Kategoria: Ekologia
Opublikowano: poniedziałek, 12, kwiecień 2021

Kiedy w 2010 roku Rada Ministrów zaakceptowała projekt aktu, według którego gminy stałyby się odpowiedzialne za odpady komunalne, pojawiła się realna szansa na zlikwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci. Propozycja została przedstawiona przez ministra środowiska. Zaproponowana nowelizacja przewidywała nie tylko przejęcie obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy. Wzmacniała również funkcje kontrolne gmin, aby mogły sprawnie monitorować działania podejmowane przez właścicieli budynków oraz gminnych jednostek organizacyjnych i firm zajmujących się odbieraniem od nich odpadów. Jednym z głównych celów projektu było usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rozwiązanie zostało przyjęte, ale problem nielegalnych wysypisk śmieci pozostał.

Czytaj więcej: Nielegalne wysypiska wciąż zagrożeniem

Zasoby paliw kopalnych - wyczerpują się?

Kategoria: Ekologia
Opublikowano: niedziela, 11, kwiecień 2021

Zasoby paliw kopalnych powstały w poprzednich epokach geologicznych. Są skutkiem niecałkowitego rozkładu substancji organicznych. Ich charakterystyczną cechą jest zawartość węgla, który pełni rolę głównego źródła energii. Proces powstania paliw kopalnych trwał setki tysięcy lat. Intensywne wydobycie powoduje szybki spadek ich zasobów i zwiększoną emisję tlenku węgla do atmosfery, co przyczyniło się do poważnych zakłóceń funkcjonowania ekosystemu Ziemi.

Czytaj więcej: Zasoby paliw kopalnych - wyczerpują się?