Globalne ocieplenie...czy na pewno?

Kategoria: Ekologia Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021

globalne ociepleniePrzez sześć ostatnich dekad naukowcy zajmowali się obserwowaniem globalnego ocieplenia, które jest procesem polegającym na wzroście średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów. Geneza zjawiska jest związana z aktywnością słoneczną i działalnością wulkanów, a przede wszystkim wpływem rozwoju cywilizacji. Obecnie podkreśla się też związek globalnego ocieplenia z zakwaszeniem wód oceanicznych. Wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze wpływa bowiem na zwiększenie jego stężenie w hydrosferze.

Globalne ocieplenie jest przyczyną wzrostu poziomu morza, a także pojawienia się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Poza tym wskazuje się też na związek globalnego ocieplenia z regresją lodowców i wymieraniem gatunków organizmów żywych. Ostrzeżenie przed postępem globalnego ocieplenia są kierowane głównie do polityków i aktywistów środowiskowych, którzy podejmują odpowiednie działania mające na celu ograniczenie niebezpiecznego zjawiska. Najbardziej doniosłym było podpisanie Protokołu w Kioto.

Środowisko naukowe jest podzielone w kwestii przyczyn globalnego ocieplenia. Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk wyraźnie oświadczył, że nie ma pewności co do tego, czy dwutlenek węgla jest wiodącym czynnikiem powodującym zmiany klimatyczne. Zdaniem komitetu stałą zmienność jest specyficzną cechą klimatu. Na wszelkie zmiany klimatyczne wpływają czynniki niezależne od człowieka, czyli Słońce, cykle Milankowicza, cyrkulacja prądów w oceanach, wulkany i tektonika płyt. Co więcej, Komitet Nauk Geologicznych wskazuje na to, że następujące po sobie okresy ocieplenia i ochłodzenia klimatu to naturalny cykl. Biorąc pod uwagę ostatnie 10 tys. lat, zmiany temperatur wskazują na ochłodzenie, nie zaś na ocieplenie klimatu. Trend wzrostowy można zauważyć tylko w odniesieniu do ostatnich lat.

Znacznie śmielsze tezy zostały wysunięte przez rosyjskiego naukowca Chabibullo Abdusamatowa. Astrofizyk kieruje badaniami kosmicznymi w głównym obserwatorium astronomicznym pod Petersburgiem. Według jego rozważań, Ziemia od lat 90. XX wieku tkwi w nowej epoce lodowcowej, ponieważ zaabsorbowała już wystarczająco dużo ciepła słonecznego. Naukowiec Rosyjskiej Akademii Nauk prowadzi badania zachowania się Słońca. Na ich podstawie formułuje wnioski dotyczące nadchodzących globalnych ociepleń i ochłodzeń klimatu. Według jego obliczeń, największe nasilenie chłodów nastąpi do 2055 roku.

Odsłony: 14